Mastodon Mastodon

Holy crap, we’re already to 70,000 miles